--> اوستا گلی
author
نویسنده: هاشم
روستا: راوه

توضیحات :  اوستا گلی  اين يكي از آداب و رسوم قديمي روستای راوه هست كه در فصل زمستان بين چله بزرگه و چله كوچكه برگزار مي شه يعني اواسط دي ماه در اين رسم گروهي با برقراري نمايش به در ب خونه دامداران و کشاورزان روستامي روند و با اجراي نمايش خاص از خانواده ها طلب شيريني و انعام مي نمايند كه خانواده ها با كمال ميل به آنها شيريني –آجيل _پول و آرد و آجیل و خشکبار وغيره مي پردازند كه به اين رسم در روستاي راوه اوستا گلي گفته مي شود . در اين نمايش خوش هيكل ترين عضو گروه با قراردادن شاخ هاي بز نر (دُبُر) بر روي سرش و انداختن یک زنگ بزرگ که به آن کلک گفته می شود گريم خاص نقش بز نر را به نمايش مي گذارد و يك نفر هم با پوشاندن یک چادر بر سرش نقش بز را ایفا می کند و با اجراي نمايش اهالي را به خنده وا مي دارند و يك نفر هم شيريني ها را جمع آوري مي كنه بيشتر اين نقش و رسم را به خاطر دامداري به اجراء در مي آوردند متاسفانه امروزه اين رسم به فراموشي سپرده شده است . نوشته شده توسط مجتبی عسگری

تماس با ما:
  • آدرس: تهران خیابان تیموری میدان حسن حسینی خیابان حبیب اله شمالی
    پلاک 56 مرکز نوآوری شریف
  • ایمیل: [email protected]
  • سایت: idpz.ir
  • تلفن: 021-40665163