--> جشنواره کودک ونوجوان اصفهان درشهریورماه 98
author
نویسنده: meisam ghasemi
روستا: اصفهان

توضیحات :  این جشنواره بصورت ساليانه یا یکسال درمیان دراصفهان برگزارمی شود ودرمیدان امام وبلوارآیینه خانه وفرهنگسراهای شهرداری برنامه ریزی ومعرفی می شود وبابرنامه های ویژه کودکان ونوجوانان ازجمله فیلم وکاریکاتور ومعرفی نخبگان وظرفیت های فرهنگی هراستان پیگیری می شود وجوایزی به نفرات برتراهدا می شود وازهمین رسانه دعوت میکنیم استان وشهرزیبای اصفهان واين جشنواره رافراموش نکنیدوتشریف بیاورید. باتشکر

تماس با ما:
  • آدرس: تهران خیابان تیموری میدان حسن حسینی خیابان حبیب اله شمالی
    پلاک 56 مرکز نوآوری شریف
  • ایمیل: [email protected]
  • سایت: idpz.ir
  • تلفن: 021-40665163