نمایی از پنل

پنل

توضیحات و سفارش

توضیحات محصول:

پنل دهکده هوشمند روستایی و شهری این پنل دارای بخش هایی مانند :
1.پیام های مردمی
2.اخبار
3.نقشه ها
4.گردشگری
5.اطلاعات
و بخش های دیگر میباشد که با هدف تسحیل خدمات شهری و روستایی خدمت شهرداری ها و دهداری ها ارایه میشود.


توجه فرمایید که برای تکمیل ثبت سفارش خرید پنل دهکده هوشمند به منظور نیاز به احراز هویت ابتدا باید ثبت نام کنید و یا اگر حساب کاربری دارید وارد شوید